Linajes
[Castellano]
[Euskara]
[Français]
[English]


Ultimas adiciones/modificaciones

Busqueda alfabetica


Busqueda geografica
Busqueda en el contenido de los ficheros
Utilizar * como comodin.
Ejemplo: "etxe*erri*" para buscar Etxeberri Etxeverri Etxeberria Etxeverria ...

Apellido Comentarios Autores
ELSO Latasa [N] (1510) , Pamplona/iruña [N] (1520) , Artázcoz [N] (1540) , Larraintzar/Ultzama [N] (1600) , Arraitz-Orkin/Ultzama [N] (1660) , Los Arcos [N] (1770)
De casa Zapataguiñena o Larrazpe de Eltso (1440)
Xabier Sagües
MUSKIZ Muskitz/Imotz [N] (1585) , Auza [N] (1640) , Maquírriain [N] (1700)
De casa Gartxonena de Auza
Xabier Sagües
EZKURRA Ilarregi/Ultzama [N] (1639) , Arrarats/Basaburua [N] (1700) , Suarbe/Ultzama [N] (1706) , Orokieta/Basaburua [N] (1795) Xabier Sagües
EGOZKUE Burutain/Anue [N] (1685) , Anocíbar [N] (1796) , Ciáurriz [N] (1800) , Leazkue/Anue [N] (1840) Xabier Sagües
Ynurrita Ormaiztegi/Ormaiztegi [G] (1600-1800)
Descendientes de Pedro Ynurrita Chinchurreta. Demostró su Hidalguia en Ormaiztegui. Desciende de la Casa Solar de Yurrita en Oiartzun.
Jesus Iñurrita Benito

(Última modificación de esta página 24/4/2006)